All Articles

Jangan Simpan Barang Ini Dalam Kereta!

Kereta biasanya digunakan sebagai kenderaan untuk membawa manusia daripada titik A ke titik B. Ada juga yang gunakan kereta untuk pikat perempuan (terutama pemilik kereta